Vilka hundar får springa lösa?

hund

Hundar ska alltid hållas under uppsyn, så de hindras från att förfölja vilt, såvida de inte används vid jakt. Bestämmelse om hundars vistelse i naturen finns i 16 $, lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. De allra flesta hundägare måste i praktiken ha sin hund kopplad under hela året.Under tiden den 1 mars till den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. överträdelser kan medföra böter.För jakthundar gäller att de får jaga under lovlig tid på året. I jaktförordningen 16 $, sägs att jakt med drivande hund ej får ske förrän 1 oktober på hjort och rådjur. Om hundföraren ej har jakträtt där hunden springer fritt så bör man i alla fall ha jakträtts havarens medgivande.För att alla, med eller utan hund, ska kunna njuta av naturen krävs ofta dialog. Är du som bärplockare, brukshunds människa eller jägare fundersam på om du stör någon, kontakta i så fall markägaren där du rör dig.Källa: www. Hundsport.se. Mer artiklar om hundfoder!